Dây dẫn cao áp VDE

Thông tin chi tiết
1. Điện áp danh định của Dây dẫn cao áp VDE: 1KV DC ~ 20KV DC
2. Vật liệu cách điện: Silicone
3. Vật liệu dây dẫn: đồng mạ thiếc
4. Phạm vi nhiệt độ: -60℃ ~ +180℃
5. Màu sắc: trắng, xanh, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, trong suốt

Thông số
Chất dẫn điện Chất cách điện Đặc tính điện
1KV DC 3KV DC 6KV DC 10KV DC 20KV DC Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C
Ohm/Km
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa mm2 Cấu tạo dây dẫn
NO.×Φ(mm)
Độ dày lớp cách điện (mm) Đường kính tổng thể (mm) Độ dày lớp cách điện (mm) Đường kính tổng thể (mm) Độ dày lớp cách điện (mm) Đường kính tổng thể (mm) Độ dày lớp cách điện (mm) Đường kính tổng thể (mm) Độ dày lớp cách điện (mm) Đường kính tổng thể (mm)
0.5 28/0.15 1.0 2.95 1.3 3.55 2.6 6.15 3.4 7.75 5.5 12.00 40.1
0.75 24/0.20 1.0 3.20 1.3 3.80 2.6 6.35 3.4 7.95 5.5 12.20 26.7
1.0 32/0.20 1.0 3.35 1.3 3.95 2.6 6.55 3.4 8.15 5.5 12.35 20.0
1.5 30/0.25 1.0 3.60 1.3 4.20 2.6 6.80 3.4 8.40 5.5 12.60 13.7
2.5 49/0.25 1.0 4.10 1.3 4.70 2.6 7.30 3.4 8.90 5.5 13.10 8.21

Là nhà sản xuất Dây dẫn cao áp VDE chuyên nghiệp tại Trung Quốc, chúng tôi không chỉ cung cấp dây VDE Teflon mà còn cung cấp dây đánh lửa cách điện Teflon, ống gen chống nhiệt, ống nhựa FEP, v.v./p>

Thông tin phản hồi